Belangrijk voor in de Dojo

 

 • Iedereen helpt mee om de dojo voor aanvang van de training in orde te maken en deze na afloop weer op te ruimen. Dat betekent dus ook dat je ruim voor aanvang van de les aanwezig moet zijn.
 • Het is dus gewenst om voor de training op tijd aanwezig te zijn. Mocht je onverhoopt arriveren nadat de les al is begonnen, kleedt je zo snel mogelijk om en begeef je geruisloos naar de tatami (mat) en wacht op het teken van de leraar om aan de les deel te nemen.
 • In de dojo wordt zoveel mogelijk stilte in acht genomen. Dus vooral niet luidruchtig roepen of schreeuwen. Maar oefen wel altijd met plezier. Een positieve instelling (enthousiasme, vreugde) wordt op prijs gesteld. Dit komt de sfeer in de dojo alleen maar ten goede.
 • Ook voor en na de training in de kleedkamers dient men zich rustig te houden en eventuele andere lessen of trainingen die gaande zijn niet te storen.
 • De dojo is er in de eerste plaats voor praktische oefeningen. Onderlinge discussies op de mat zijn niet bevorderlijk voor de training. Soms wordt wel gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen. Maar wil je per se iets vragen of heb je verdere uitleg nodig, geef dat dan netjes aan.
 • Zowel bij aanvang van de les, wanneer de Sensei de mat betreedt, als bij het beëindigen van de les hoort iedereen in seiza (zithouding op de knieën) plaats te nemen aan de rand van de mat en hoort het stil te zijn.
 • Wanneer de Sensei het einde van een oefening aangeeft, stop dan meteen, groet en bedank je partner en spoed je naar de rand van de mat om plaats te nemen.
 • Tijdens instructies of uitleg van technieken door de Sensei, hoort het stil te zijn en hoort de aandacht gericht te zijn op wat de leraar laat zien of verteld. De Sensei hoeft niet om aandacht te vragen.
 • Nadat de Sensei een oefening heeft laten zien of iets heeft uitgelegd, groet af, zoek snel een partner, groet je partner en begin aan de oefening.
 • Oefen alleen de leerstof die aangeboden wordt en ga niet zomaar iets anders doen of op eigen houtje je met andere technieken bezighouden. De aanwijzingen of oefeningen van de Sensei of lesverantwoordelijke worden zonder tegenspraak aanvaard.
 • Bedenk dat de trainingstijden betrekkelijk kort zijn. Benut elke minuut om te leren door praktisch te oefenen. Verspil geen tijd aan niet relevante activiteiten. Na een worp of andere uitgevoerde technieken meteen opstaan en doorgaan met de oefening. Herhaal de oefeningen zoveel mogelijk in de tijd die daarvoor gegeven wordt.
 • Tijdens de oefeningen is het aan te bevelen je partner zoveel mogelijk te stimuleren door zelf soepel te werken, zodat de ander zijn/haar technieken beter kan uitvoeren. Ontspannen en met concentratie trainen, geldt als een vanzelfsprekendheid.
 • Hanteer je trainingsmateriaal met het nodige respect. Je Nunchaku gi (oefenkleding), je Nunchaku  horen in goede conditie te verkeren en buiten de training om netjes bewaard te worden.
 • Tijdens de training wordt de mat niet zonder toestemming van de Sensei verlaten.
 • De regels die voor de dojo gelden, worden zonder meer in acht genomen.