De Jong Sports & Veilig Sportklimaat

 

Om samen te kunnen sporten in een veilige omgeving heeft De Jong Sports gedragsregels opgesteld. Wij willen benadrukken dat positief gedrag bijdraagt aan een prettiger omgeving voor zowel spelers, coaches, scheidsrechters als publiek. Waardoor we met nog meer plezier met z'n allen gaan sporten en vooral blijven sporten! Voor De Jong Sports is Veilig Sportklimaat (VSK) een thema dat continu centraal staat.

 

De Jong Sports probeert ongewenst gedrag zoveel mogelijk vóór te zijn. Dit lukt helaas niet altijd. De vereniging realiseert zich dat er soms een taboe rust op het melden van ongewenst gedrag, maar wil dit wel mogelijk maken voor haar leden. Om deze reden heeft De Jong Sports één vertrouwenscontactpersoon op het gebied van ongewenst gedrag aangesteld.

 

In het verlengde van alle eerder genoemde acties hebben wij René & Ricardo een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) .

 

Wat is een VOG?

Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van iemand geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het geven van trainingen bij een sportvereniging. Een VOG staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag.

 

Waarom vraagt de vereniging een VOG van haar trainers en coaches?

Helaas komt het voor dat mensen die actief zijn in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er meerdere gevallen van grensoverschrijdend gedrag, zoals seksuele intimidatie, binnen de sport aan het licht. Steeds meer sportverenigingen vragen daarom een VOG van hun vrijwilligers, die voor hun functie werken met minderjarigen en/of mensen met een beperking. Het verplicht stellen van de VOG geeft meer zekerheid over het verleden van mensen en vermindert de kans dat iemand een daaraan gerelateerde functie binnen de sportvereniging kan uitoefenen. Dat wij onze trainers en coaches vragen om een VOG te overhandigen is een teken dat de vereniging de veiligheid van haar leden serieus neemt.

 

Naast het overleggen van een VOG, die iets over het verleden zegt, is de vereniging van mening dat er meer nodig is om de veiligheid en integriteit zoveel als mogelijk te waarborgen. De vereniging kent daarom specifieke gedragsregels voor begeleiders.